Besparen

Lees meer over

Energie besparen

Opwekken

Lees meer over

Energie opwekken

Van gas los

Lees meer over

Van gas los

Vervoer

Lees meer over

Vervoer

Voeding

Lees meer over

Voeding

Circulair

Lees meer over

Circulair

Energie opwekken

Duurzame energie is energie die wordt opgewekt door gebruik te maken van bronnen die niet (snel) opraken. Denk aan: zonne-energie, waterkracht, windenergie, biomassa, water en aardwarmte. Een voordeel van duurzame energie is dat het geen luchtvervuiling en weinig CO2-uitstoot veroorzaakt.

 Je kunt op verschillende manieren gebruikmaken van duurzame energie. Óf een bijdrage leveren aan het opwekken ervan. Eerst een kleine toelichting:

Een stap verder zetten

1) Als inwoner van Culemborg:

Je kunt ervoor kiezen om lid te worden van een windwinningscoöperatie. WindWinning Culemborg, een initiatief van Coöperatie Vrijstad Windwinning en Eneco, werkt op dit moment aan de eerlijkste windwinning van Nederland. Inwoners (en bedrijven) kunnen voor minimaal 50% meedoen. Meedoen kan op twee manieren: door een bedrag in te leggen waarover je later rendement ontvangt, of door mee te denken. Lees meer in het interview met voorzitter Rita Braam.

2) Als bedrijf:
  • Ook als bedrijf kun je lid worden van Windwinning Culemborg.
  • Bedrijven kunnen hun dak beschikbaar stellen voor zonnepanelen.
  • Agrarische bedrijven hebben grond voor windturbines én zijn leverancier van biomassa.
  • Groot bedrijf? Als grootafnemer kun je de haalbaarheid van duurdere maatregelen, zoals windturbines en warmte uit water, helpen te vergroten.

Artikelen

Solarbank

In Culemborg staat een Solarbank. Vlakbij de rotonde Tunnelweg/Parallelweg-Oost. Dit is een bank met een zonnepaneel. De opgewekte stroom wordt gebruikt voor de pompinstallatie in het bergingsbezinkbassin dat daar onder de grond ligt. Als Lees meer >

Alternatieven voor aardgas

Tussen nu en 2050 gaat in Nederland de aardgaskraan dicht. Dat betekent dat we alternatieve brandstoffen moeten gebruiken. Lees meer over biogas, houtpellets en aardwarmte. Biogas Biogas is een vorm van groene energie. Door Lees meer >